Läs om det mesta inom kommunikation

Kontakt

Besserwissers är Exaktas sätt att försöka sprida kunskap och inspiration inom våra verksamhetsområden. Nyfiken på mer? Besök oss på exakta.se. Vi hörs!

Dina intressen:
 • Kundanalyser

  Vad är Artificiell Intelligens?

  Vad är Artificiell Intelligens?

   

  Det pratas om Artificiell Intelligens inom försäljning, sjukvård, energilösningar, epidemier och mycket, mycket mer! Men vad är Artificiell intelligens, hur kan samhället dra nytta av det och framförallt – hur kan det användas i din verksamhet? Låt oss reda ut vad det innebär och hur det kan gynna ditt företag!

  Vi lever i en digitaliserad värld där näst intill allting dokumenteras i data. I takt med att datamängderna ökar och att datorerna blir alltmer kraftfulla ökar även möjligheterna för användningen av Artificiell Intelligens (AI), som i stort sätt handlar om att träna datorn att själv upptäcka samband och mönster. Det är algoritmer där datorn, genom att köra samma mängd data, flera gånger om och om igen tränas i att känna igen händelser. På så sätt kan datorn förutsäga vad som kommer att ske innan det inträffar.

  VAD KAN AI ANVÄNDAS TILL? 

  AI kan öppna upp till fler spännande möjligheter inom en rad olika områden. Forskare, exempelvis, menar att AI kan hjälpa oss att lösa ett flertal globala problem som människan ännu inte har kunnat lösa. Nedan följer några exempel.

  Identifiera plast i haven: AI kan baserat på flygfoton tagna med hjälp av drönare lära sig att känna igen och urskilja föremål i havet. Med hjälp av AI skulle forskare alltså kunna skapa sig en karta över de värst förorenade områdena i världen, och vidta åtgärder för att rengöra drabbade områden.

  Studera och kontrollera epidemier. I samband med ett snabbt spridande virus ligger fokus alltid på att minimera spridningen. AI gör det möjligt att hitta historiska datapunkter och förutsäga spridningar. Man skulle kunna hitta så pass korrekt data att förebyggande åtgärder kan vidtas redan innan för att minimiera spridningen.

  Mer effektiv energiförbrukning: AI skulle även kunna användas inom energisektorn för att, exempelvis, spara energi. Utifrån energiförbrukningsdata kan AI effektivisera leveransen av energi och därmed på ett bättre sätt möta behovet enligt efterfrågan.

  Förhindra global livsmedelskris: Med utgångspunkt från exempelvis väderprognosdata kan AI förutsäga katastrofer som kan leda till livsmedelskriser. AI kan även nyttjas för att producera mer ”effektiva” grödor som skulle kunna öka den totala produktionen.

  Ställa mer tillförlitliga medicinska diagnoser: AI kan användas som ett hjälpmedel för läkare när det gäller att analysera bildbaserade testresultat. Man kan även använda AI för att identifiera kännetecken bakom olika sjukdomar. Genom att använda AI ökas noggrannheten samtidigt som kostnader och tid för att ställa rätt diagnos minskar.

  HUR KAN AI ANVÄNDAS I MIN VERKSAMHET?

  Ovanstående punkter är så pass breda att du nu säkert funderar på hur AI skulle kunna användas för att skapa ett affärsvärde i din verksamhet?

  En tydlig trend som vi märkt av mer och mer är nyfikenhet kring hur Machine Learning och Artificiell Intelligens kan tillämpas på ett företags transaktionsdata och inte bara inom forskning, i självkörande bilar eller i smarta hem. Allt fler står i startgroparna för att börja tillämpa algoritmer på sin data för att på så sätt få djupare kunskap om mönster och samband. Vår erfarenhet är dock att bristen på kunskap och praktisk erfarenhet kring hur AI kan användas i praktiken hindrar många från att gå från tanke till handling.

  Så låt oss hjälpa dig! Vi har en plattform i vilken din data läses in och därefter låter vi vår AI assistent, ED, lära känna ditt data. Därefter kan ED förutsäga olika saker beroende på vilka modeller vi väljer att konfigurera. Det kan exempelvis handla om att matcha rätt produkter till rätt kund eller att förutsäga vilka av dina kunder som du mer sannolikt kommer att tappa. Detta är bara två exempel på hur AI i praktiken kan användas för att skapa konkreta insikter för dig att agera vidare på.

  Vi samarbetar med kunder inom bland annat retail- & resebranschen där vi har flera konkreta exempel på hur våra kunder, med hjälp av AI, skapar affärsnytta. Med oss som samarbetspartner skulle du ha en förlängd analysavdelning som bidrar med expertis kring både strategi och teknik. Allt paketerat i våra abonnemangstjänster. Vi är övertygade om att detta är ett tryggt och smidigt sätt för dig att nå djupare insikt i ditt data.

  Vill du veta mer? Kontakta Johan Leveen, VD Exakta Decision

  Läs!
 • Marknadsföring

  Varför kombinera traditionell och digital marknadsföring?

  Varför kombinera traditionell och digital marknadsföring?

   

  Förutsättningarna för marknadsföring är olika i olika branscher, men likheterna är desto fler. Huvudsyftet med marknadsföring är, och kommer alltid vara, att nå ut till målgruppen med sitt budskap i syfte att öka efterfrågan av din produkt eller tjänst. Vi delar med oss av varför kombinationen mellan tryckt och digital reklam ökar chanserna till konvertering.

  Möjligheten att kommunicera effektivt med olika målgrupper och enskilda kunder är dynamisk, tack vare kombinationen digital och traditionell kommunikation. Företag analyserar ofta mängden klick vidare till hemsidan istället för att studera besökaren och dess intention. Idag finns alla möjligheter till att vara tillgänglig för målgruppen samt att på otaliga sätt kommunicera anpassat och effektfullt. En viktig aspekt som dock ofta glöms bort är att hjärnan tar till sig budskap olika beroende på i vilken miljö det visas. Genom att kombinera flera kanaler ser man oftast bättre effekt. Helhetsperspektivet - kombinationen tryckt och digitalt ökar frekvensen och ökar därmed chanserna till ett agerande.

  Den digitala kommunikationen gör det möjligt att studera och avläsa målgruppens beteende i relation till budskapet. Informationen beskriver målgruppen och öppnar upp till att utveckla effektfulla trycksaker anpassade efter mottagare. Det kan vara allt från kataloger, innovativa förpackningar, till personliga broschyrer och visitkort som mottagaren sedan kan förknippa med känslor som lyx, kvalité och seriositet. För att sluta cirkeln och bjuda in till konvertering finns otaliga möjligheter att koppla ihop kanalerna. Det kan handla om en rabattkod som fylls i vid beställning på nätet eller att placera en QR-kod för kontaktuppgifter eller länk till en applikation. 

  Diskussionen kring vilka kanaler man bör kommunicera i beror på målgruppen. I vårt erbjudande finns en mängd kommunikationsrelaterade tjänster som effektiviserar och ger er insikt kring hur er verksamhet bör kommunicera. Vill ni veta mer, kontakta oss genom att fylla i formuläret.

   

  Kontakta oss

  Läs!
 • Marknadsföring

  Digital tillgänglighet

  Digital tillgänglighet

   

  Tillgänglighet är ett värde som ligger väl i tiden och känns viktigt att främja. På den tillgängliga webben finns informationen tillgänglig för alla oavsett möjlighet att ta till sig text och bild. Enligt lagen ska det som från och med 23 september 2019 läggs upp på webben av offentliga myndigheter följa europeisk standard för tillgänglighet.

  I denna text berättar vi hur man arbetar för att se till så att pdf-er för webben kan uppfylla kraven för tillgänglighet. I en tillgänglighetsanpassad pdf kan alla, även de som har funktionsnedsättningar och -variationer, ta till sig information i hela dokumentet. Det kan handla om svårigheter i syn, läsförmåga och motorik, och ett rätt förberett dokument kan använda stöd som finns i programmen för att tillgå informationen.

  En tillgänglig pdf märks (med så kallade taggar) så att texten och innehållet kan läsas i rätt ordning av skärmläsaren, ser till att dokumentet har hög kontrast mellan text och bakgrund för att vara läsbart med svag syn samt gör så att man kan navigera runt i dokumentet utan att använda exempelvis musen. Detta arbetssätt gör så att dokumentet kan tänka på samma sätt som html, eller den kod som styr hur maskiner kan hantera information.

  Vad är då viktigt att tänka på när man ska skapa en tillgänglig pdf? Är dokumentet ämnat för nätet är det bra att man i ett tidigt skede i arbetsflödet planerar för att det ska bli tillgängligt för alla. Särskild hänsyn gäller också formulär som ska kunna fyllas i digitalt och bli uppläst för den som behöver sådan hjälp.

  Om man redan i designprogram som t ex InDesign kan skapa mallar som följer ett tillgängligt arbetsflöde är mycket tid vunnet. Tänk också på att tillgänglighet gäller alla delar av dokumentet som inte kan länkas till tillgängliga källor på nätet. Om det ska finnas bilagor i form av färdiga pdf-er från olika källor måste dessa också göras tillgängliga.

   

  Tillgänglig pdf

  För att säkerställa att läsbarheten är mycket god ställs även krav på färgsättning och olika kontraster mellan färgerna i dokumentet. Då kan man behöva gå igenom den grafiska profilen så att den inte ställer till med hinder.

  Tidsåtgången för att tillgängliggöra dokumentet varierar och beror på många faktorer såsom: om dokumentet innehåller formulärfält, bilder, tabeller, noter och/eller listor. Dessa behöver särskild hänsyn och taggning i dokumentet. Man bör också tänka på att längre dokument bör ha innehållsförteckning eller liknande navigation.

  Handlar det om återkommande publikationer, utifrån samma mall som ska presenteras på webben, vinner man mycket tid.

  Välkommen att höra av dig om du behöver hjälp med att skapa tillgängliga dokument för webben. Läs gärna mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service här:

  Kontakta oss

  Läs!
 • Kundanalyser

  Kundinsikt och förmågan att agera på den

  Kundinsikt och förmågan att agera på den

   

  Artificiell intelligens (AI) har du säkerligen hört talas i många olika sammanhang. Är det något som kommer att förändra vårt sätt att bearbeta vår marknad? Hur kan vi använda AI i våra marknadsaktiviteter för att öka vår försäljning? Låt oss reda ut vad det innebär och hur det kan hjälpa dig att öka er försäljning!

  Vad är artificiell intelligens?
  Artificiell intelligens (AI) handlar om att träna datorn att själv upptäcka samband och mönster i stora datamängder. Det är algoritmer där datorn, genom att köra samma mängd data, flera gånger om och om igen tränas i att känna igen händelser. På så sätt kan datorn förutsäga vad som kommer att ske innan det inträffar. AI öppnar upp nya spännande möjligheter inom en rad olika områden.

  Hur kan AI användas i praktiken?
  Många som jobbar med marknadsföring idag är världsmästare på massmarknadsföringg med ”allt till alla”-budskap. Man har ett och samma budskap till samtliga kunder oavsett kanal – såväl sociala medier, epost, SMS som postalt – och så hoppas man på att någon känner sig berörd av budskapet och får dem att handla. Det är möjligt att detta tillvägagångssätt fungerar ibland men risken med denna bombmatta av information är:

  1. Ni slösar med er dyrbara tid och er marknadsföringsbudget till en kundgrupp som kanske inte är intresserade av det ni vill förmedla.
  2. Ni kan eventuellt trötta ut er kundgrupp (vilket kan resultera i att ni aldrig kommer att nå dem med ert budskap även i framtiden) 

  En alltmer globaliserad värld medför en ökad tillgång till tjänster och produkter. En ökad valfrihet medför samtidigt en alltmer mindre lojal kund. Företag måste, för att vara framgångrika, ständigt förändra sig för att möta ökade förväntningar. Samtidigt kommer nya teknologier såsom Machine Learning, Artificiell Intelligence (AI), Internet of Things (IOT) att vara värdeökande för kunden.

  Lite förenklat kan det beskrivas i tre delar – Data, Insikt och Action. Vi kallar det från data till handling via insikt, datadrivet och automatiserat.

  DATA
  Data om era kunders beteende samlas in och sammanställs. Er data kan kombineras med omvärldsdata vilket berikar analyserna ytterligare. Baserat på machine learning och artificiell intelligens så förädlas datan på kundnivå.

  INSIKT
  Genom färdiga analyser så sprids insikten i er organisation. Vi hjälper er att ändra perspektiv från ”vad hände?” till ”hur få vi det att hända?”.

  Kundinsikt

  ACTION
  Smartare och mer effektiva marknadsaktiviteter med rätt erbjudande till rätt målgrupp vid rätt tillfälle genom rätt kanal skapas, automatiseras och schemaläggs.

  Avslutningsvis så vill jag återknyta till inledningen ovan. Är AI något som kommer att förändra vårt sätt att bearbeta vår marknad? Ja, jag påstår det! Ett förändrat kundbeteende måste leda till nya marknadsföringsstrategier. Jag är helt övertygad om att kunskap om era kunders beteende kommer att vara avgörande för er framgång. För att nå ut till marknaden med ert budskap så måste ni lära känna kunderna. Ni kan inte behandla alla kunder likadant, budskapet måste vara anpassat efter kundens önskemål. Lär av kundbeteendet och skapa sedan kommunikationsprocesser anpassade till varje kundsegment. Då blir ni mer relevanta. Om ni är mer relevanta så ökar sannolikt kundernas lojalitet. En nöjd och lojal kund handlar mer och har också en tendens att ge er nya kunder. Det räcker inte längre med att ni har den bästa produkten eller tjänsten. 

  Jag vill veta mer...

  Läs!
 • Kundanalyser

  Förutspå kundens köpbeteende med omvärldsdata

  Förutspå kundens köpbeteende med omvärldsdata

   

  Förmåga att utveckla en bättre förståelse för den alltmer upplysta/medvetne ”empowered” kunden och samtidigt anamma nya teknologier kommer att vara avgörande för att vara framgångrik framöver.

  Vi är övertygade om att det finns bra och effektiva sätt att göra det på. Om ni bättre förstår era kunders köpbeteende så kan ni vara mer pricksäkra, personliga och relevanta i era dialoger. En bättre segmenterad målgrupp är mer mottaglig för ert budskap.

  Utgå från den data ni har om era kunder. I datan kan ni hitta många intressanta samband och mönster. Om ni dessutom berikar er data med omvärldsdata så blir insikterna än mer värdeskapande. Använd datan för att skapa mer personifierade kampanjer i syfte att bearbeta befintlig kundbas och för att hitta nya kunder.

  Tänk dig själv vilka möjligheter som uppstår då datorn exempelvis kan förutspå era kunders agerande och exempelvis berätta för er vilka av era kunder som mer sannolikt är intresserade av att göra ett köp vid detta tillfället. Kittlande, inte sant?

  Här kommer ett exempel på hur ett flöde kan se ut:

  Steg 1: Mallar skapas som ska användas för respektive kundsegment. Det kan vara mallar som ska gå både via sociala medier, SMS, EPOST och/eller postalt. Tanken är att kunder som tillhör olika kundsegment ska få olika information i den kanal som kunden vill att ni kommunicerar med dem i. Ett kundsegment kan vara kunder som har en större sannolikhet, att framöver, bli era trogna och lojala kunder. Ett annat kundsegment kan vara kunder som ni är på väg att förlora. Ett tredje kundsegment kan vara kunder som mer sannolikt är benägna att göra ett köp nu. Ett fjärde kundsegment kan vara kunder som idag inte är era kunder men som liknar era befintliga kunder, sk tvillingar. Här finns egenligen inga rätt eller fel utan det får helt enkelt anpassas utifrån er verksamhets utmaningar. Utgångspunkten är att det ska vara segmenterade målgrupper baserade på kunderas beteende.

  Steg 2: Vi tar hänsyn till data, oavsett om den skapats via era fysiska butiker eller via er e-handel. Er data kan vi sedan kombinera med omvärldsdata. Ju mer data vi kan tillföra till vår insiktsmotor desto mer värdeskapande blir analyserna. Baserat på era kunders beteende delas era kunder, datadrivet, in i olika kundsegment. Det kan vara, exempelvis, trogna och lojala kunder eller kunder som ni är på väg att förlora. Indelningen sker automatiskt och datadrivet med machine learning och artificiell intelligens. ”Hej Lisa Larsson, här kommer förslag på produkter som du bör vara intresserad av eftersom….”. När det gäller att skapa ett meningsfullt innehåll så är det egentligen bara fantasin som sätter begränsningen, men detta vet du på marknadsavdelningen allt om så det är jag övertygad om att ni fixar galant. Vi ser till så att rätt kund får rätt information vid rätt tillfälle.

  Steg 3: Enligt ett schema får sedan respektive kund ett epost-, SMS- eller ett vykort baserat på det kundsegment kunden tillhör. Självklart kan ni även göra mer spontana kampanjer om ni önskar det.

  Steg 4: Steg 2 och Steg 3 återupprepas över tid, med möjlighet att finjustera detaljer, som kommer att öka er försäljning.

  Försök tänka dig in mottagaren av ovanstående. Skulle inte du uppskatta att få information från ett företag enligt ovan framför ett massutskick? De upplevs som mer personliga och relevanta! Sannolikt är du mer benägen att köpa, inte sant?

  Med utgångspunkt från data, er interna data såväl som omvärldsdata, hjälper vi er att skapa en bild över era kunders profiler och beteende. Kopplat till denna kunskap hjälper vi er att automatisera er marknadskommunikation.

  Vi förser dig, som arbetar med marknadsföring, med ett systemstöd för att omvandla er data till handling via insikt, datadrivet och automatiserat. Baserat på era kunders beteende där smartare och mer effektiva marknadsaktiviteter med rätt erbjudande ges till rätt målgrupp vid rätt tillfälle genom rätt kanal. Ni underlättar kundernas köpbeslut. Som ett resultat av detta kommer ni att öka er försäljning på ett kostnadseffektivt sätt.

  Så för att sammanfatta:

  1: Datadrivet - Använd den data ni har om era kunder. Kombinera denna data med omvärldsdata. Förädla datan för att lära känna kunden bättre både i syfte att öka befintliga kunders lojaliteten men också för att hitta nya kunder.

  2: Personifiering – Ett personligt och relevant budskap blir allt viktigare för att öka kundernas lojalitet och minska kundtapp.

  3: Framgång genom repetition - Börja i små steg, återupprepa aktiviteterna. Över tid kommer ni att lära er mer och mer om era kunder och deras köpbeteende och på sätt bygga upp en trogen och lojal kundbas.

  Jag vill veta mer...

  Läs!
 • Marknadsföring

  Uppkopplad eller avkopplad?

  Uppkopplad eller avkopplad?

   

  I de sociala kanalerna finns det inget som heter semester. Vi är säkra på att du kommer scrolla och svajpa bland inlägg i dina kanaler flera gånger under din ledighet - och dina kunder likaså. Hur kommer ditt företags kanaler se ut i sommar? Kommer ni jobba och fylla på med nya inlägg, kommer ni ta ledigt och schemalägga allt i förväg eller kommer ni låta era kanaler ligga nere?

  Enligt studien Svenskarna och Internet (2018) besöker 83 procent av alla internetanvändare olika sociala kanaler – en ökning med 2 procentenheter sedan 2017. Att som företag ha en konstant närvaro på nätverksplatserna är därför ett ypperligt tillfälle att skapa intresse och öka efterfrågan kring sina respektive produkter och tjänster. 

  Målet med semestertider och ledighet är avkoppling vilket gör att tankarna kring ert företags sociala medier kanske inte får högsta prio. Men, att visa att företaget är aktivt och att nå ut till målgruppen under semestertider är iden dum idé – för målgruppen kommer besöka sina sociala kanaler, trots ledigheten.  

  Börja med att fundera på vad ni skulle kunna schemalägga. Schemalägga inläggen kan du göra redan innan du går på semestern så att allt ligger förberett. Men, försök att inte glömma bort algoritmerna – försök att svara när det trillar in kommentarer. Algoritmerna i sociala medier anpassas nämligen efter engagemang. Att svara på kommentarer gynnar ert företag både genom att ni visar att ni är aktiva och engagerade, men framförallt kommer det påverka er synlighet i kanalerna. 

   

  Behöver ni hjälp med sociala medier under semestern? Tveka inte att kontakta oss!

  sociala medier semestertider

  Läs!
 • Tryckt material

  Optimalt att trycka digitalt?

  Optimalt att trycka digitalt?

   

  Även om det traditionella trycket i mångas ögon ses mer som ett mer ”äkta” och genuint hantverk så har den digitala utvecklingen skapat möjligheter för ”tryck” som kanske tidigare bara gjordes en kopiator. Digitaltryck svarar upp till behov som tidigare inte vara möjliga att möta. Mindre upplagor till rimliga priser är den starkaste argumentet till att trycka digitalt.

  Men det finns även andra fördelar. Exempelvis om du: 

  • Önskar kortare ledtider.
  • Vill ha färska fakta och tidsenligt innehåll och med kontinuerliga uppdateringar. Du trycker version för version.
  • Inte har plats och utrymme för lager av trycksaker.
  • Vill ha mindre upplagor men ändå göra ett professionellt intryck på mottagaren med kvalitativa tryck.
  • Har en organisation med variation av behov av material och istället vill utnyttja möjligheten ”Print on Demand”.
  • Vill göra personliga ”variabeltryck” på ex adresserad reklam där man exempelvis printar namn, ort eller liknade för att kommunikationen ska kännas mer personlig.
  • Tänker på miljön och på så sätt optimerar din upplaga för att minimera pappersavfall. Trycka nya om det behövs.
  • Vill göra testexemplar för att säkerställa stora offsetproduktioner. Du får då uppleva trycket så nära verkligheten det är möjligt innan du kör den stora upplagan.

  Du kan säkert komma på fler anledningar om du tänker till. Faktum är ju att digitaltryck kompletterar den traditionella trycktekniken offset på ett utmärkt sätt.

  Format
  Det vanligaste formatet för digitaltryck ligger på format upp till 50x70 cm men möjligheterna är större än så. Digital produktion kan göras från format som visitkort upp till nästan hur stort som helst dvs storformat.

  Material
  Fundera vad du skulle vilja trycka på? Utvecklingen går framåt för varje dag som går. I dag kan du trycka på papper, kartong, tyg, plast och många andra material.

  Upplaga
  För att vara säker på var gränsen går vad gäller lönsamhet för att trycka digitalt eller offset är det bäst att prata med din kontakt på tryckeriet.

  Exklusivitet
  Genom stilfull laminering och vacker foliering skapar du ännu högre kvalitetskänsla och vid produktioner som ska upplevas extra värdefulla kan det vara en utmärkt idé.

  Digitalprint

  Exempel på digitala tryck:

  • Presentationer och säljmaterial som har en kort livslängd som har en begränsad upplaga.
  • Affischer och skyltmaterial för event och lokala/regionala kampanjer.
  • En egen exklusiv kalender med egna bilder månad för månad.
  • Inbjudningar och tackkort för kundträffar eller mässor.

  Fler valmöjligheter

  Det finns många aktörer på marknaden. Fördelarna att vända sig till ett traditionellt tryckeri som är miljöcertifierat är många.

  • Brett erbjudande! Flera olika trycktekniker men även ett stort tjänsteutbud.
  • Standard- eller speciallösningar.
  • Beställningsportaler för den trogne inköparen.
  • Trygghet och lång erfarenhet av material och tryck.
  • Kvalitet och miljöcertifierade
  • Personlig service

  Kontakta oss om du vill veta mer!

  Läs!
 • Tryckt material

  Bulk - muskler eller papperstjocklek?

  Bulk - muskler eller papperstjocklek?

  Bulk papperstjocklek

  Om du googlar ordet ”bulk" upptäcker du snart att de flesta texterna handlar om en person som vill bygga muskler och under en period äter mer än de förbrukar för att gå upp i vikt. Men här vill vi stället prata om papper. Vi vill bygga dina kunskaper för framtiden då papper kommer bli en viktig ersättare för bland annat plast.

  Volymmått
  Bulk är också ordet för ett volymmått som talar om papprets tjocklek och används för att beskriva papprets tjocklek i förhållande till vikt - i mått my. Ett papper med hög bulk är ett tjockt papper i förhållande till dess vikt. Detta påverkas även av om det är glättat, bestruket eller obestruket samt av ytvikten. Det innebär att två olika papper med samma gramvikt men olika bulk mätt i my volymmässigt ger helt olika tjocklekar på en tidning eller katalog.

  Hög eller låg bulk?
  Hög bulk innebär ett tjockare poröst papper med mycket luft (mer transparent) i och ett papper med låg bulk är ett tunt papper som är tätare och inte släpper igenom dvs mer ”otransparent” - opacitet. Ju mer genomskinligt ett papper är desto lägre opacitet har det.

  Ytvikt
  Just papprets tjocklek är lätt att förväxla med dess ytvikt vilket står för ”gram per kvadratmeter”. Kort sagt innebär det hur många gram ett pappersark av storleken 1m x 1m väger. När du beställer ett 200 g papper innebär det alltså att pappret väger 200 g i format 1x1 meter. A4 är t.ex 1/16 kvadratmeter. 200g papper väger då 12,5g per A4 (200/16). Helt enkelt papperets vikt. Det är inte mått på tjocklek (bulk) som räknas i my eller genomskinlighet (opacitet).

  Papper – en framtidsprodukt?
  Viktiga kunskaper i en framtid där vi nu byter ut allt plast mot andra material såsom exempelvis papper.

  I dag handlar tryck på papper mest om ett fåtal typer av papper som dominerar hela den svenska grafiska marknaden. Men urvalet av papper är enormt. Om intresse finns kan man till och med skapa sitt eget huspapper som blir en del i kommunikationen med omvärlden. En stark igenkänning.

  Det mesta papper som produceras i Sverige exporteras eller går till förpackningsmaterial, mjukpapper och annat.

  Vill du lära dig mer om papper?
  Kunskaperna kring papper i den grafiska sektorn har minskat i takt med att val av papper prioriterats ner och mest blivit en prisfråga. Och här finns många uppfattningar som kanske inte alltid har sin grund i fakta. Ett tjockare papper måste väl vara tyngre att skicka ut med post? Vad är det för skillnad på papper med hög och låg bulk?

  Med tiden kan därför kunskaper om papper bli avgörande när marknaden nu utvecklas åt ett annat håll som mer ska gynna klimatet och framtiden.

  Kontakta oss om du vill veta mer om papper.

  Läs!
 • Tryckt material

  Tips för lämning av tryckfiler

  Tips för lämning av tryckfiler

  Här berättar vi om vad som kan vara bra att tänka på att checka av innan du skickar över ditt material som ska tryckas.

  Innan filen skickas över måste det finnas en beställning eller order som filerna kan matchas emot.

  Vår prepressavdelning kontrollerar att filen stämmer överens med ordern när det gäller antalet sidor, format och färger och om filen ska tryckas i CMYK eller PMS. Det görs även kontroll av att de bilder som finns med har tillräckligt hög upplösning och att filen har lämnats med utfall, dvs att det finns en marginal utanför det som ska bli slutprodukten så att det finns utrymme att skära bort kanterna på pappret som maskinen behöver för att hålla fast pappret.

  När det gäller färgerna är det viktigt att tryckfilen sparats i den färgrymd som står angivet på beställningsordern. Det vanligaste är att man trycker i CMYK men det finns tillfällen då PMS-färger kan vara ett bättre val. PMS färger används främst vid screentryck, dvs när till exempel en logo ska tryckas på ett klädesplagg eller helt enkelt något annat som inte är papper. Det finns dock några kritiska färger som orange och vissa gröna toner som kan vara svåra att få rätt i CMYK. Då kan man välja att trycka i PMS-färger för att behålla bildens lyster och djup i trycksaken. Det är dock dyrare att trycka i PMS-färger så det är inte så vanligt. Anledningen till att det är så viktigt att tryckfilen lämnas med rätt färgrymd är främst att en PMS-färg som bara rakt av konverteras till CMYK-färg kan bli felaktig.

  Vill man lägga till eller ta bort sidor i ett dokument måste antalet sidor alltid vara delbart med fyra. Det finns undantag men det vanligaste och mest ekonomiska är att utgå ifrån att antalet sidor ska vara delbart med fyra. Det händer dock att vi trycker trycksaker med både sex och tio sidor.  

  För att tryckpressen ska kunna läsa strip och hålla fast pappret på ett bra sätt behöver det ligga rätt marginaler på arken som ska tryckas. Det måste också finnas utrymme på arket för att man ska kunna skära ned den färdiga trycksaken till rätt format.

  Checklista för

  lämning av material:

  • Kontrollera att sidantal och format stämmer med beställningen.
  • Kontrollera bilder så att de håller 300 dpi.
  • Lägg till utfall 3mm i filen så att det finns marginal för att skära ned trycksaken till rätt format.
  • Kontrollera att filen har rätt färgkod (CMYK eller PMS).
  • Exportera ut pdf med rätt ICC profil. Finns för både bestruket och obestruket papper.

  Hämta och lämna material

  Läs!
 • Tryckt material

  Trend 2019: Pappersvalet åter viktigt!

  Trend 2019: Pappersvalet åter viktigt!

   

  2019 spås av många experter, bland annat tidningen Forbes skribent John Hall, att ”Nyhetsbrevets återkomst på vanligt papper” snart är här. Anledningen är den hårda konkurrens som råder på nätet och i mailboxen. Men nya studier visar också att vi människor faktiskt har lättare att minnas saker när vi får känna på olika typer av material och strukturer. Med den ökande e-handeln finns det också möjlighet att verkligen ”skicka med” något och då krävs det att det är lite mer än bara ett budskap på ett vanligt papper. Varför inte ta möjligheten att skapa något som förmedlar en känsla av exempelvis exklusivitet, miljö, rustik, nytänkande eller varför inte lite kärlek och romantik?

  Papper pratar inte bara med sitt innehåll av text och bilder. Som ett färskt levande naturligt material kommunicerar pappret med så många fler sinnen än synen. Det är en totalupplevelse av alla fem sinnen, så när som på smaken då det tyvärr inte är så gott att äta papper.

  En tidning som prasslar, ett kärleksbrev med en svag doft av blommig parfym. Och om du blundar kan du förnimma dig känslan i fingrarna när du bläddrar i det obestrukna pappret sida för sida i en väldigt intressant bok. Pappret är poröst och suger gärna åt sig en kaffefläck om det blir en chans till det. Pang! Så när du slår igen boken och ställer in den i bokhyllan blir det som en del av inredningen. Det är också en effekt – för det är ju skillnad på en pocket och en riktigt inbunden bok, eller hur?

  På 90-talet stod lådor av provpapper på varje skrivbord och noga val av gramvikt, struktur, färg och kvalitet gjordes som en viktig del av projektet i att ta fram en trycksak. Med den digitala revolutionen och miljöfokus kom det gråa cyklus-pappret som vi än i dag har i våra kopiatorer - fast nu är det miljövänligt vitt. Utvecklingen banade väg för att alla papper fick lika bra standard och mer blev en prisfråga.

  Men 2019 når vi en vändning som handlar om att det finns en framtid för pappret att utvecklas och bli något som tillför något nytt. Nämligen en verklig känsla som man kan känna och ta på! Touch - för en ny generation som kanske aldrig fått ett julkort i brevlådan eller ens vet vad ett frimärke är?

  papperssvan

  Vi använder papper till så mycket mer än vi tror. Från kaffefilter, tapeter till så självklara saker som på en rulle hängandes på väggen i badrummet. Genom att vika, stansa och falsa kan pappret inta helt nya former som i sociala sammanhang kan skapa både glädje och aktivitet. Vem har inte vikt ihop ett flygplan och kastat iväg i tävlan om vem som når längst?

  Med höjda krav på hållbarhet är det viktigt att välja rätt papper. Ett papper som förmedlar en så stark känsla att vi vill spara det. Att vi helt enkelt blir attraherade av budskapet på ett mer emotionellt sätt än det budskap som ”swishat” förbi bland alla inlägg på sociala medier. Med det menar vi inte att den digitala världen kommer att gå tillbaka eller försvinna. Bara att det nu sker en balansering där det viktiga pappersvalet får en nytändning i kommunikationen som en varumärkesbyggande och särskiljande faktor.

  Tips och trix på hur du kan tänka när du ska göra ditt pappersval:

  • Genuin och naturlig känsla med hög läsbarhet - använd ett obestruket papper. Exempelvis för visitkort, foldrar, broschyrer och böcker.
  • Sobert intryck med vackra bilder - använd ett bestruket matt/silk/gloss papper. I princip allt men kanske inte anteckningsblock.
  • Stabilitet och styrka - använd kartong. Passar till mappar, kort, broschyrer och bokomslag mm.
  • Annorlunda och uppseendeväckande - Kan vara allt från färgat, folierat, strukturbehandlat, transparent – eller en kombination av allt! Bra till inbjudningar, exklusiva omslag mm.
  • Funktionella med specialegenskaper - Självhäftande, plastbaserade, självkopierande mm. Etiketter, namntags och blanketter mm.

  Vi hjälper dig välja rätt papper!

  Läs!
 • Tryckt material

  Är det miljövänligt att trycka på papper?

  Är det miljövänligt att trycka på papper?

   

  Årets julklapp 2018 blev att packa paketen med återvunna plagg. Flygskam och klimatsmart är begrepp som vi alla numera känner till. Är de här bananerna besprutade och har ursprungslandet för de här skorna demokrati? Varje människa vill i dag ta sitt ansvar för framtiden. Och det får väl ändå ses som en framgång! 

  Digitala världen kan inte ersätta allt
  Till skillnad från plast är papper en av de mest återvunna produkterna i världen. Dessutom ser man allt oftare att papper ersätter plast för att det helt enkelt är lättare att kompostera och återvinna. Pappersåtervinningen i Europa ligger på ca 70%. Självklart ska man inte trycka upp saker på papper i onödan. Men i takt med nya rön slår ofta trenden på andra hållet istället för att balansera och tänka hållbarhet på lång sikt. Vi är många som redan märkt att mailboxen är full och det är heller ingen önskvärd utveckling.

  Skogsbruk, pappersbruk och tryckerier är långt framme i sitt miljötänk
  2017 samlades 219 640 ton returpapper in för materialåtervinning. Allt insamlat papper återvinns på svenska pappersbruk och inte någon annanstans i världen. Skogsindustrins miljöarbete idag innefattar hela verksamhetskedjan från själva skogsbruket, via transporter, produktion i fabriken, användning av produkter samt återvinning av produkter. Det är dessutom så att nyplanterad skog faktiskt ”äter upp” mer koldioxid än äldre skog varför avverkning faktiskt inte är något dåligt så länge man planterar ny skog i samma takt. Och ett enskilt pappersbruk kan t.ex. försöka ha så slutna system som möjligt för att minimera utsläpp, men helt slutna system helt utan några som helst utsläpp finns än så länge inte. 

  Ett sätt som bidrar till att industrierna släpper ut allt mindre föroreningar är miljöcertifiering och märkning, tex Svanen. För att en industri eller ett företag ska bli certifierat eller märkt krävs det att de lever upp till ett antal miljömål och kriterier. Företagen vill vara miljöcertifierade för att kunna visa att de säljer produkter som har tillverkats på ett mer miljövänligt sätt eftersom konsumenterna i allt högre grad efterfrågar sådana produkter.

  Slutligen kan vi väl alla vara överens om att vi givetvis inte ska slösa på våra resurser och trycka material som kanske aldrig blir använt. Exaktas lösning för detta är ”Print on demand”. Återkommande material som t ex marknads- eller säljstödsmaterial läggs upp i en portal där du enkelt beställer när behov uppstår. Vi säkerställer att det är aktuell version och producerar exakt det antal du behöver här och nu. På så sätt undviker du onödiga lager av trycksaker som blir inaktuella och sedan måste kasseras. Ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö! Jag vill veta mer...

  Ibland är det bättre att trycka än att köra digitalt.

  • Många har lättare att ta till sig information som står på papper. 
  • I vissa sammanhang finns inte tillgång till internet utan fysiskt material passar sig bättre.
  • På mässor är det lättare att lämna över en produkt än att be om en e-postadress.
  • Produktioner i fysisk form kan skapa en känsla, doft och visuell upplevelse som är svår att få fram på nätet.
  • Ibland kan till och med ett papper komplettera en webbsida. Tänk dig en liten ”flyrer” med kort info som hänvisar och skapar trafik till din hemsida.

  Så tänker du miljövänligt med dina trycksaker!

  • Välj ett Svanenmärkt tryckeri
  • Se till att ditt tryckeri är ISO-certifierade och har FSC-märkning.
  • Fråga ditt tryckeri kring hur de tänker vad gäller tryckfärger, lack, energiförbrukning och spillhantering.
  • Rådfråga ditt tryckeri kring pappersval.
  • Måsta man ha ett stort lager av trycksaker eller kan man beställa när man behöver?
  • På vilket sätt sker transporterna och leveranserna? Påverkar det miljön?
  Läs!
 • E-handel

  Funderar du på att starta en webbshop?

  Funderar du på att starta en webbshop?

  Har du en fysisk butik eller har du hittat produkter som du vill sälja på nätet? Till en början kan det verka självklart och man kan bli euforisk och lyrisk kring alla miljoner man ska tjäna i framtiden. Men det finns en hel del man behöver fundera över innan man sätter igång.

  Har du gjort din hemläxa?

  • Vad är affärsidén och finns det utrymme för den på marknaden?
  • Hur ser min budget ut?
  • Vilken är målgruppen?
  • Hur ska produkten hanteras från tillverkning till leverans?
  • Vilken är marknadsstrategin?

  När du har fått klarhet i alla detaljer är det dags att kontakta någon expert på området för det är ganska mycket att tänka på. En webbshop kräver inte bara innehåll med bilder och texter. Den kräver bevakning varje dag. Men det finns fantastiska möjligheter att lyckas om man gör på rätt sätt från början.

  Tips till dig som ska sälja dina produkter i en webbshop

  • Först måste du ha en affärsidé, vision och en tydlig målsättning klar. Därefter säkerställa att produkten är unik eller har en potential på marknaden.
  • Professionella bilder som visar produkten så tydligt som möjligt. Men även säljande.
  • Besökaren måste på ett tydligt sätt uppleva sortimentet och dess fördelar. Det ska vara enkelt att handla med så få steg som möjligt.
  • För de tekniska bitarna finns i dag färdiga lösningar med system som innehåller betalningssystem och möjliggör att 10 olika moment enbart blir ett klick. Exempelvis så innebär det att när väl kunden gjort en beställning hämtar systemet alla information från orden och bokar både plock, pack och beställer frakt direkt.

  Online Shopping
   

  • Bara för att du har en webbshop så är det inte säkert att någon hittar dit. Precis som en fysisk butik behöver du en plan för marknadsföring som gör dig synlig på Google när någon söker efter dig. Därför är det oerhört viktigt att ha pengar över till en budget för digital marknadsföring, Google AD-words, sociala medier etc.
  • Att sätta sig in i E-handelslagen, GDPR och marknadsföringslagen kan vara att rekommendera. Eller anlita någon som har de kunskaperna.

  Tycker du detta är svårt? Lugn, det finns experter på allt sådant här! 
  Vi önskar dig lycka till och hjälper gärna till att förverkliga din nya affärsidé!
  Läs mer...

  Läs!
Vad är du intresserad av?

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår